logo

Servicii

"Clienții nu se așteaptă să fii perfect. Se așteaptă însă să rezolvi lucrurile când acestea nu merg”. Donald Porter, V.P. al British Airways


Serviciile noastre


Compania ”Tatau Services and Trade” SRL are o experiență de 14 ani în dezvoltarea de soluții IT pentru achiziții publice, oferă consultanță în domeniu atât în beneficiul autorităților contractante, cât și al operatorilor economici, și nu în ultimul rând, are o echipă de formatori autorizați de către A.N.C. pentru susținerea de cursuri de formare profesională în domeniul vânzărilor și ca expert în achiziții publice.


SOLUȚII IT ÎN ACHIZIȚII

Pachetul software pentru achiziții publice «Easy Public Procurement» (Cod CPV 48490000-9 - Pachete software de achiziții publice), ajuns la versiunea 3.0, este destinat sectorului administrației publice, în scopul de a furniza o soluție de eficientizare a managementului proceselor presupuse de realizarea procedurilor de achiziții publice.

«Easy Public Procurement» (EPP) oferă soluții pentru gestionarea proceselor importante din domeniul achizițiilor publice, fiind un veritabil manager de achiziții. Întregul pachet este conceput pentru a implementa viziunea de management public cuprinsă în noul pachet legislativ din domeniul achizițiilor publice, respectiv Legea 98/2016 privind achizițiile publice, și HG 395/2016 – Normele metodologice.

Nucleul pachetului software pune în aplicare prevederile art. 12 (1) din HG 395/2016, dezvoltând programul anual al achizițiilor publice (PAAP) ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor.