logo

Legislatie

Consultă legislația europeană, națională primară și secundară din domeniul achizițiilor publice!


Legislatie


De pe această pagină puteți accesa direct site-urile principalelor organisme naționale și europene cu rol de monitorizare, reglementare și control în domeniul achizițiilor publice.


Documente


În această secțiune găsiți ultimele modificări și actualizări ale actelor normative din domeniul achizițiilor publice. Dacă considerați utilă introducerea altor texte de lege, vă rugăm să utilizați pagina de Contact pentru a ne informa!doc

Legea 98 din 2016 privind Achizițiile Publice (la 01.05.2023)


doc

Legea 99 din 2016 privind Achizițiile Sectoriale (la 01.05.2023)


doc

Legea 100 din 2016 privind Concesiunile de Servicii și Lucrări (la 01.05.2023)


doc

Legea 101 din 2016 privind Remediile și Căile de Atac(la 01.05.2023)


doc

HG 394 din 2016 - Norme Achiziții Sectoriale (la 01.05.2023)


doc

HG 395 din 2016 - Norme Achiziții Publice (la 01.05.2023)


doc

Directiva 2014/23/UE privind Concesiunile


doc

Directiva 2014/24/UE privind Achizițiile Publice


doc

Directiva 2014/25/UE privind Achizițiile Sectoriale


doc

Ordin MFE 1284 din 2016 - Achiziții Privați - actualizat 01.05.2023


doc

Legea 184 din 2016 - Mecanism prevenire Conflicte de Interese


doc

Ordin ANAP 281 din 2016 - Model PAAP


doc

Ordin MFP 923 din 2014 - Controlul Financiar Preventiv


doc

Ordinul 6712 din 2017 - achiziţii în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat


doc

HG 867 din 2016 - Norme Concesiuni Servicii si Lucrări (la 01.05.2023)


doc

OUG 46 din 2018 privind infiintarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate


doc

OUG 98/2017 privind Controlul Ex-Ante


doc

Norme metodologice privind Controlul Ex-Ante


doc

Ordinul 707 din 2018 privind stabilirea unui mecanism de creștere a competitivității companiilor detinute de stat