logo

EPP

Managerul tău de achiziții


Descriere


Pachetul software „Easy Public Procurement” este singura aplicație software dezvoltată în România dedicată exclusiv managementului unui proces esențial în sectorul public, respectiv achizițiile publice.


Despre soft

Pachetul software pentru achiziţii publice "Easy Public Procurement" (CPV 48490000-9) este rezultatul parteneriatului dintre expertiza în domeniu acumulată în ultimii 14 ani de către specialiști în achiziții publice și experiența dezvoltatorului software.

Acest produs este destinat sectorului administrației publice, în scopul de a furniza o soluţie de eficientizare a managementului proceselor presupuse de realizarea procedurilor de achiziţii publice.

Descrierea licentei

”Easy Public Procurement” se dorește a fi un instrument de lucru pentru achizitor care să urmărească intuitiv pașii oricărei proceduri de achiziție publică. De la planificarea și organizarea efectivă a procedurii, se poate urmări ulterior implementarea contractului de achiziție publică, se pot face raportări folosind direct datele introduse deja în soft și, nu în ultimul rând, utilizatorul are la dispoziție resurse legislative specifice de consultare integrate.

Din dorința de a adapta acest instrument de lucru la specificul fiecărei echipe de specialiști din departamentele de achiziții publice ale autorităților contractante, echipa Softachizitii.ro pune la dispoziția achizitorului și:

 • suport tehnic pentru livrare, instalare și configurare la sediul autorității contractante
 • o ședință de instruire tehnică cu personalul autorității contractante la sediul beneficiarului, după instalare și configurare
 • asistență telefonică gratuită pentru utilizarea soft-ului pentru o perioadă determinată
 • acces gratuit la actualizările (update-urile) soft-ului pentru o perioadă determinată
 • suport tehnic la configurare pentru a lucra într-o reţea de calculatoare localăFUNCȚII DE BAZĂ ALE APLICAȚIEI:

1.Modulul de „PLANIFICARE” gestionează două mari procese, respectiv:

 1. BUGETUL autorității contractante dedicat activității derulate prin compartimentul specializat – conform art. 12 (1) din HG 395/2016,
 2. PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE obligatoriu de conceput și monitorizat în întreaga activitate a autorității contractante - conform art. 12 (1) din HG 395/2016.

2. Modulul de „ORGANIZARE” este construit să răspundă obligațiilor apărute prin art.8 (2) lit. ”b” din HG 395/2016 și se prezintă sub forma unui “tablou de bord”, care va oferi opțiunea autorității contractante de a fi ghidată prin etapele organizării diferitelor tipuri de proceduri (inclusiv cumpărările directe și procedurile simplificate (fosta „cerere de oferte”), urmând a primi și sugestii de documente model.

Din acest modul, se gestionează următoarele procese:

 1. INIȚIEREA procedurilor cuprinse și planificate prin PAAP,
 2. Derularea unui CALENDAR DE ETAPE, cu ajutorul căruia autoritatea contractantă parcurge fiecare etapă stabilită pentru fiecare tip de procedură în parte,
 3. Se centralizează toate OFERTELE primite la procedură,
 4. Se FINALIZEAZĂ procedura de achiziție prin introducerea datelor principale pentru derularea ulterioară a contractului,
 5. Se gestionează DOSARUL ACHZIȚIEI.

3. Modulul de „IMPLEMENTARE”, respectiv etapa post-atribuire – conform art.8 (2) lit. ”c” din HG 395/2016 – constă într-un modul de monitorizare a implementării contractelor prin evidențierea (1) comenzilor, (2) recepțiilor, (3) plăților și (4) angajamentelor și plăților bugetare, a.î. să se poată emite rapoarte de executare a programului achizițiilor și de angajare și plată a sumelor cuprinse în bugetul instituției.

4. Modulul de „RAPOARTE” oferă acces la centralizări ale datelor colectate și prezentate în formate utile deciziilor de management.

Rapoartele oferite sunt diferențiate tematic astfel:

 1. Rapoarte asupra stadiului implementării PAAP - ACHIZIȚII,
 2. Rapoarte asupra operațiunilor bugetare, privind Angajarea și Plățile efectuate,
 3. Alte rapoarte utile managementului, precum cel solicitat de Curtea de Conturi la inițierea operațiunilor din cadrul misiunilor de audit public extern,
 4. Alte documente utile.

FUNCȚII AUXILIARE ALE APLICAȚIEI:

1. Pachetul software prezintă posibilitatea de a elabora distinct, pentru fiecare proiect finanțat din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare în parte, un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv – conform art. 13 din HG 395/2016.

2.Pachetul software dezvoltă etapele procedurii de cumpărare directă, astfel încât, pe același CPV, să se poată iniția cumpărări directe multiple.

3. Pachetul software asigură acces la o serie de Resurse utile personalului din compartimentul specializat în activitatea zilnică din acest domeniu, inclusiv accesul facil la cele mai importante resurse online din domeniul achizițiilor publice: SEAP, ANAP, CNSC și JOUE.

4. Pachetul software asigură gestiunea facilă a proceselor, operatorul putând efectua operațiuni de personalizare cel puțin la următoarele niveluri:

 1. Tipuri de proceduri,
 2. Etape și termene la tipurile de proceduri,
 3. Tipuri de surse de finanțare,
 4. Activități (cea curentă, alte entități subordonate, proiecte care necesită sau pentru care este obligatoriu un PAAP distinct)
 5. Tabelă cu articole bugetare,
 6. Tabelă cu CPV-uri (și structura arborescentă).

5. Pachetul software gestionează baza de date cu furnizori și personal specializat al entității, oferind o aplicație proprie de e-mail.

În concluzie, ”Easy Public Procurement” se dorește a fi un instrument de lucru pentru achizitor care să urmărească intuitiv pașii oricărei proceduri de achiziție publică. De la planificarea și organizarea efectivă a procedurii, se poate urmări ulterior implementarea contractului de achiziție publică, se pot face raportări folosind direct datele introduse deja în soft și, nu în ultimul rând, utilizatorul are la dispoziție resurse legislative specifice de consultare integrate.

Din dorința de a adapta acest instrument de lucru la specificul fiecărei echipe de specialiști din departamentele de achiziții publice ale autorităților contractante, echipa Softachizitii.ro pune la dispoziția achizitorului și:

 1. suport tehnic pentru livrare, instalare și configurare la sediul autorității contractante
 2. o ședință de instruire tehnică cu personalul autorității contractante la sediul beneficiarului, după instalare și configurare
 3. asistență telefonică gratuită pentru utilizarea soft-ului pentru o perioadă determinată
 4. acces gratuit la actualizările (update-urile) programului pentru o perioadă determinată
 5. suport tehnic pentru configurare pentru a lucra într-o reţea de calculatoare locală

 1. August 2008

  August, 2008

  La acel moment, trecuseră doar 2 ani de când apăruse platforma națională pentru derularea achizițiilor publice, Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice. Se anunțau numeroase modificări și adaptări ale cadrului legislativ care guverna acest domeniu, în contextul angajamentelor asumate de România și al recomandărilor Comisiei Europene. Așadar, lucrurile nu erau tocmai așezate într-o albie a lor. Echipa inițială de specialiști în domeniul achizițiilor publice, mare parte din ei lucrând atunci în privat, a văzut ca firească nașterea unei alternative operative, cât de cât standardizate, la contextul acesta foarte fluid.

 2. Mai, 2010

  Mai, 2010

  Primăvara acestui an a adus o primă versiune a softului ”Easy Public Procurement”. S-a început timid prospectarea pieței și mai ales urmărirea feed-back-ului din partea beneficiarilor. Era clar că un astfel de instrument era necesar, măcar și pentru simpla organizare a muncii dintr-un birou de achiziții publice.

 3. Iunie, 2014

  Iunie, 2014

  După 4 ani de la lansare, se ajunge cu succes la versiunea EPP 2.0. Deja softul încorpora modele de lucru, template-uri de documente, avea acces la legislația actualizată și contura prin definirea anumitor variabile parcursul fiecărui tip de procedură, în concordanță cu recomandările din lege.

 4. Iunie, 2016

  Iunie, 2016

  Deja contextul legislativ din România în ceea ce privește domeniul achizițiilor publice era mult în urma celui european, cu termene scadente de actualizare depășite îngrijorător. Se modifică legislația, acest lucru aducând schimbări profunde în procedurile de lucru, dar și noi cerințe de adaptare rapidă a instrumentelor de lucru specifice. Echipa Softachiziții.ro a tăiat vacanța din calendar și a început lucrul la versiunea EPP 3.0. Timpul nu era de partea noastră, pentru că în a doua jumătate a anului lucrurile se precipită, atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru ofertanți. Cine nu era prezent atunci, putea sta liniștit până la începutul anului următor.

 5. Noiembrie, 2016

  Noiembrie, 2016

  Am reușit să lansăm ultima versiune, chiar mai devreme decât anticipam. Suntem mulțumiți de lucrul profesionist al tuturor membrilor echipei – dezvoltatorul software, specialiștii în achizițiile publice, echipa care a realizat noua identitate vizuală a softului în online și offline, echipa de vânzări. Desigur, standardele au crescut și asta ne dorim și de la clienții noștri: provocarea de a fi mai buni, prompți și deschiși la sugestii care să ajute la dezvoltarea softului.

ABONAȚI-VĂ ACUM LA NEWSLETTER

Primiți informații la zi privind achizițiile publice și consultați opiniile specialiștilor din domeniu.


Emailul a fost adaugat la lista de newsletter.