Un nou tip de procedură: Achiziția directă cu publicare prealabilă a unui anunț!

Marius DANGĂ

Legea 98/2016 prevede la art.7 alin.5 că: “ Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

E singura referire din lege la achiziția directă. Așa ar părea. Dar ... La capitolul de definiții din lege găsim: “contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;”. Deci nimic despre modul în care acel contract a fost atribuit. Or, cu referire la principii găsim, la art.2 alin.2 din lege 98/2016 următoarele:

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) asumarea răspunderii. ” Adică, toate contractele pe care le semnezi trebuie să aibă la bază respectarea principiilor. Iar cel mai important dintre ele este transparența, adică, punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la achiziția necesară.

Din aceste două corelații rezultă că, deși lucrurile pot părea simple în maniera descrisă în Secțiunea Achiziţia directă din HG 395/2016, respectiv art. 43-46, (adică, intri în SEAP, găsești ce-ți trebuie și cumperi) ele nu sunt deloc așa.

Opinăm că este obligația autorității contractante de a se asigura într-o manieră demonstrabilă ulterior că a avute în vedere respectarea principiilor atunci când a ajuns achizitor în cadrul unui contract de achiziției publică. Iar o observație esențială aici este faptul că art.7 alin.5 din lege statuează dreptul autorității de a cumpăra direct și nu obligația, așa cum era în ultima versiune a OUG 34/2006 (Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată .... ). Deci neavând obligația înseamnă că, la fel de bine, putem aborda procedura simplificată (și SEAP-ul e plin de proceduri cu valori de câteva mii de lei).

Dar ce facem dacă nu dorim totuși să trecem prin etapa anterioară de realizare și avizare a Fișei de Date, a Strategiei de Contractare sau a DUAE?

Răspuns: “Achiziție directă cu publicare prealabilă a unui anunț”.

Evident, nu este o procedură explicit reglementată legal, dar interpretarea pe care o dăm reglementărilor existente ne duce către concluzia că este soluția care poate asigura celor de la Achiziții, cele mai bune răspunsuri viitoare.

Să vedem care sunt pașii presupuși de acest timp de achiziție directă.

Ea se inițiază din Meniul SEAP, după logare, Administrare -> Publicitate-Anunțuri (Fig.1)

Fig.1 Meniu inițiere Achiziție directă cu anunț prealabil

Similar, verificand demo-ul disponibil pentru viitoarea platformă SICAP, regăsim această secțiunea de “Publicitate-Anunturi”

După apăsarea butonului “‘Adaugă” ni se deschide Formularul de publicare a anunțului cu o serie de secțiuni. Va trebui ca la Tip anunț să alegem “Cumpărări Directe”. Vezi Fig.2

Fig.2 Formularul de publicare anunțuri pentru achizițiile directe

Similar, verificand demo-ul disponibil pentru viitoarea platformă SICAP, regăsim această secțiunea de “Publicitate-Anunturi”

După introducerea datelor cerute și parcurgerea etapei de “salvare și vizualizare înainte de publicare” se va activa butonul de “Publică”.

Dar cum rezolvăm obligativitatea achiziției din Catalogul SEAP?

Simplu: la Secțiunea “Informații Suplimentare” se va preciza ca oferta transmisă achizitorului va fi postată și în SEAP, achizitorul urmând a “finaliza” achiziția cumpărând din catalogul ofertantului a cărui ofertă îi satisface cel mai bine nevoia.

Iată mai jos un exemplu de la Ministerul Agriculturii (Fig.3)

Fig.3 Exemplu anunț prealabil achiziției directe din catalogul SEAP

Suplimentar putem întocmi un “Caiet de Sarcini” care să fie pus la dispoziție la cerere oferind, tot la “Informații Suplimentare”, și datele de contact.

Viitoarea platformă SICAP va oferi posibilitatea atașării de documente odată cu anunțul.Împărtășește opinia ta și deschide un subiect pe forum.

Alătură-te comunității noastre! Scrie bine și argumentat și poți fi unul dintre editorialiștii platformei noastre.