(VIDEO) Cum completăm Formularul de Integritate la achizițiile lansate. Probleme întâmpinate.

Marius DANGĂ

#ANAP#AADR si #ANI au finalizat de implementat platforma de verificare a integritatii presupusa de aplicarea Legii 184 din 2016 prin care s-a prevazut dezvoltarea unui mecanism de prevenire a confliectelor de interese.

Legea o gasiti pe platforma noastra la sectiune Legislatie ( www.softachizitii.ro/legislatie ) fiind disponibila dupa Înregistrare ( www.softachizitii.ro/inregistrare ). Pe lângă aceasta aveți acces la două ghiduri puse la dispoziție de #ANI și #AADR.

Mecanismul de verificare ex ante se exercită de către A.N.I., prin Sistemul prevenţie şi activitatea specifică a inspectorilor de integritate iar analiza informaţiilor cuprinse în Sistem se realizează de către inspectori de integritate constituiţi într-o structură distinctă în cadrul #ANI, organizată potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al #ANI.

Sistemul prevenţie funcţionează pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi prelucrate de inspectorii de integritate în condiţiile legii.

Citește și: TOP 5 diferențe dintre Noua Procedură Simplificată și Vechea Cerere de Oferte!

Fiecare autoritate contractantă/entitate are obligaţia de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea şi actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă.

Formularul de integritate întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese face parte din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi cuprinde 3 secţiuni, după cum urmează:

1. Secţiunea I - Date privind procedura de achiziţie, factorul decizional, comisia de evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţi;

2. Secţiunea a II-a - Date despre ofertanţi/candidaţi;

3. Secţiunea a III-a - Măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate.

 

 

Pașii care trebuiesc parcurși de autoritatea contractantă prin persoana desemnată ar fi următorii:

1. Pas 1 - imediat dupa publicarea invitatiei/anuntului intri pe https://integritate.e-licitatie.ro/#/ si se importă procedura si completezi primele date ale Secțiunii I.

OBS: La momentul publicării acestui mesaj sistemul are probleme cu funcția de import și salvare. Iată cum sună comentariul unui achizitor public: "Am vorbit astăzi la SEAP, deoarece nici mie nu-mi importa nimic, cei de acolo mi-au arătat un artificiu, respectiv se pot importa prin cautare fără filtru, ciudat dar adevărat si chiar merge. Problema e ca procedura este importantă poți completa formularul de integritate dar ce sa vezi nu este posibilitatea de salvare."
2. Pas 2 - dupa ce se desemnează si comisia, in mxim 2 zile de la desemnarea persoanelor, se completează formularul de integritate cu datele membrilor comisiei,
3. Pas 3 - dupa ce se deschid ofertele, in maxim 5 zile de la deschidere, se completează formularul de integritate cu datele ofertantilor si se va publica către #ANI.

Sistemul prevenţie preia informaţiile colectate în mod automat în formularele de integritate din interconectarea cu SEAP şi determină emiterea unor notificări privind potenţiale conflicte de interese.

În cazul în care, în urma analizei specifice, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. detectează elemente ale unui potenţial conflict de interese, aceştia sunt obligaţi să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul prevenţie, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii completării secţiunii a II-a a formularului.

Vă invităm să urmăriți și Ghidul video de completare a Formularului de Integritate ANI pus la dispozitie autoritatilor contractante pe platforma SEAP.

Citește și: Achizițiile directe - pas cu pasÎmpărtășește opinia ta și deschide un subiect pe forum.

Alătură-te comunității noastre! Scrie bine și argumentat și poți fi unul dintre editorialiștii platformei noastre.