Despre plata directă a subcontractanților

Marius Dangă - Editor Senior

Subcontractarea este facilitatea oferită de lege ofertanților de a îndeplini o parte din obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică sau o parte din proiect prin intermediul unui terț numit subcontractant, în cazul în care oferta respectivă va fi declarată câștigătoare de către autoritatea contractantă.

Ca o constatare preliminara, precizăm că, în materie de achiziții publice, este posibilă doar subcontractarea unei părți din proiect și nicidecum a întregului proiect. O subcontractare a întregului proiect ar denatura/distorsiona scopurile și principiile procedurilor de achiziție publică, care au la baza ideea de concurență între ofertanți și nu între subcontractanți.

Subcontractarea a generat controverse și multe probleme practice în spețele ce se află sub imperiul legilor ce guvernează domeniul privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractele de concesiune de servicii și, respectiv, de lucrări publice, din cauza caracterului rigid al reglementărilor. O schimbare de optică a legiuitorului este oferirea posibilității autorității contractante de a plăti direct subcontractantul.

Conform art. 218 din lege, autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. Plata directa este condiționată de confirmarea prestațiilor subcontractanților prin documente agreate de toate cele 3 părți, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

Un aspect care a generat și generează multe dezbateri a fost dacă prețul din contractele încheiate de contractanți cu subcontractanți trebuie să fie același cu prețul din oferta financiară aferent pentru partea din contract subcontractata sau dacă ofertantul câștigător poate avea un adaos la prețurile negociate cu proprii subcontractanți sau chiar să încheie cu subcontractanții contracte pe un preț superior celui pe care aceștia îl ofertează în procedură, din rațiuni de acorduri comerciale sau pentru a câștiga un avantaj competitiv. Să reținem faptul că ofertantul este cel care își asumă răspunderea legală față de autoritatea contractantă, prin administrarea și supervizarea contractului de achiziție publică, fapt ce ar îndreptăți ca, într-o înțelegere comercială dintre contractant și subcontractant, primul să își rețină sume care să acopere această răspundere.

Prevederile legale normează aceste ”depășiri” din oferta de preț, prin art. 218, alin. (4) din lege autoritatea contractantă solicitând expres ca sumele aferente prestațiilor subcontractanților să fie cuprinse în contractul de achiziție publică, iar acestea să fie în concordanță cu oferta.Împărtășește opinia ta și deschide un subiect pe forum.

Alătură-te comunității noastre! Scrie bine și argumentat și poți fi unul dintre editorialiștii platformei noastre.