A simplificat achizițiile directe obligația de a fi făcute prin SEAP?

Marius Dangă - Editor Senior

Pentru cei obișnuiți să lucreze pe platforma SEAP, nu a fost nicio dificultate să se creeze o nouă rutină, aceea de a efectua încredințările directe în on-line. Pentru mulți – pentru că vorbim de oameni, nu de entități impersonale, autorități contractante sau ofertanți – trecerea multor operațiuni în mediul electronic a forțat o ieșire din zona de confort a lucrului ”pe ciornă” și a dus la teama că ”dacă greșesc, mai pot repara sau compromit tot ce s-a lucrat?”

De la intrarea în vigoare a Legii nr. 98 din luna mai a anului curent, lege care a devenit cadrul de referință pentru achizițiile publice efectuate in Romania, pe care îl vor urma autoritățile publice contractante atunci când cumpără bunuri, servicii sau lucrări, s-a putut constata evoluția pozitivă a cel puțin un element ce părea a aduce inițial mai multe constrângeri decât beneficii. Este vorba de “recomandarea” legiuitorului către autoritatea contractantă de a realiza achizițiile directe prin platforma națională SEAP. Practic, acest tip de achiziție era funcțional încă de la lansarea SEAP-ului, din 2006, dar se folosea mai puțin. Acum, trecerea în on-line este motivată de nevoia de transparentizare a acestui tip de achiziții.

După cum bine știți, autoritatea contractanta poate achiziționa direct produse sau servicii la care valoarea estimată a fiecărei achiziții este mai mică de 132.519 lei, exclusiv TVA. În cazul în care se achiziționează lucrări, încredințarea directă se face când valoarea estimată a fiecărei achiziții de lucrări este mai mică de 441.730 lei, exclusiv TVA. Nu sunt sume mari dacă ne raportăm la bugetul a foarte multe instituții. Dar tocmai aceste plafoane valorice accesibile au lăsat loc la trucarea unor achiziții. O realitate este că atribuirea contractelor de achiziții publice, fie prin proceduri competitive, fie direct, reprezenta în România una dintre principalele activități asociate cu corupția. Aceasta a fost și una din rațiunile schimbărilor legislative în domeniu, tocmai pentru a transparentiza aceste proceduri prin care se cheltuie banii publici.

De asemenea, trebuie să ținem cont și de o altă cerință trasată de către legiuitor, anume cea stipulată prin Legea nr. 20/04.03.2016 cu referire la obligativitatea autorității contractante de a utiliza mijloace electronice pentru derularea atât a procedurilor de atribuire, cât şi a achiziţiilor directe. Astfel, pentru anul 2016, valoarea totală a achizițiilor publice finalizate de către o autoritate contractantă prin mijloace electronice trebuie să fie de minimum 60%, urmând ca acest procent să crească progresiv la cel puțin 80% în anul 2017 și să ajungă la 100% în ultimul trimestru al anului 2018. Articolul 294, alineatul (3^1) al acestui document normativ prevede și sancțiunea pentru nerespectarea acestor obligativități – amendă de la 50.000 lei până la 100.000 lei pentru autoritatea contractantă.

Pașii ce trebuie urmați în SEAP pentru o cumpărare directă nu sunt dificili.

Mai întâi (1), din postura de ofertant, dacă doresc să fiu vizibil pentru o autoritate contractantă, trebuie să public produsele mele în catalogul SEAP (www.e-licitatie.ro), cu menționarea prețului fără TVA, dacă sunt sau nu în stoc, cu descrierea produsului, CPV-ul aferent, precum și condițiile de livrare și plată. Autoritatea contractantă va cere o ofertă, sau altfel zis comandă produsul selectat, cu menționarea prețului maximal pe care îl poate plăti. Poate insera la ”Descrierea produsului” câteva date din fișa tehnică, plus mențiuni privind condițiile de livrare și plată.

Ofertantul va primi pe adresa de e-mail comunicată către SEAP la înregistrare în sistem un mesaj generat automat, privind inițierea cumpărării directe de către autoritatea contractantă. Acesta va avea un termen la dispoziție să accepte sau să refuze solicitarea (2). În caz că refuză solicitarea, ofertantul trebuie să motiveze în SEAP alegerea acestei variante și operațiunile se încheie aici, autoritatea contractantă urmând să aleagă alt ofertant.

Dacă ofertantul acceptă comanda autorității contractante pană la expirarea termenului limită de transmitere a răspunsului, poate completa în câmpurile aferente dacă, față de prețul de catalog, sunt costuri suplimentare sau reduceri. Completarea acestor valori este opțională. Valoarea finală a achiziției se va calcula adunând la valoarea produselor (prețul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor suplimentare și scăzând valoarea discount-ului; dacă ofertantul nu va completa valori pentru cheltuielile suplimentare și discount, prețul de vânzare va fi chiar prețul de catalog.

După comunicarea răspunsului din partea ofertantului către autoritatea contractantă, se scurg câteva zile pentru deliberare. Dacă autoritatea contractantă nu ia o decizie în această perioadă, procesul de achiziție se va închide, achiziția rămânând neatribuită. Dacă aceasta acceptă condițiile finale (3) ale achiziției directe, comunică această operațiune în SEAP, iar ofertantul va primi un mesaj automat de acceptare a ofertei.

Din acest moment, ofertantul poate trece la întocmirea documentelor privind angajamentul de livrare / prestare / realizare a obiectului achiziției directe.

Să vedem câteva date statistice privind contractele și cumpărările directe derulate prin SEAP în perioada 2007 - 2015 (surse: https://baniitai.info/ și http://data.gov.ro/dataset/achizitii-publice-2007-2015-contracte )

 

Partea bună a acestui cadru de lucru este că, dacă se menține trendul crescător al ponderii achizițiilor directe, realmente se pot face economii din banii publici. Dar acest lucru depinde și de vigilența cu care vor fi urmărite raportările autorităților contractante.Împărtășește opinia ta și deschide un subiect pe forum.

Alătură-te comunității noastre! Scrie bine și argumentat și poți fi unul dintre editorialiștii platformei noastre.