GHID Curtea de Conturi - Control Achizitii Publice

GHID Curtea de Conturi - Control Achizitii Publice

Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.