Model Declaratie de confidentialitate si impartialitate (ANAP)

Model Declaratie de confidentialitate si impartialitate (ANAP)

Subsemnatul(a)..........,  membru în comisia de evaluare a ofertelor ...