Solicitare clarificari

Solicitare clarificari

Referitor la __________________________________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica, cod CPV ______________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: