DECLARAŢIE PRIVIND SANATATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

DECLARAŢIE PRIVIND SANATATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul, …………………….. (nume si prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului), declar pe propria raspundere ca ma angajez sa execut ....................... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii care sunt in vigoare in Romania.