Declarație neîncadrarea art. 58-60

Declarație neîncadrarea art. 58-60

Subsemnatul, .... declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in oricare din urmatoarele situatii prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016 privind achiztiile publice.