Constituire, restituire garantie buna executie

Constituire, restituire garantie buna executie

Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 39, 40, 41 si 42 din  HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, astfel: