Constituire retinere estituire garantie participare

Constituire retinere estituire garantie participare

Constituirea, retinerea si restituirea garantiei de participare se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (4), art. 36, art. 37 si art. 38 din  Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificata prin H.G. 866/16.11.2016.