logo

Confidențialitate

Ce se întâmplă cu datele furnizate de dvs. pe site?


Confidențialitate

S.C. TATAU SERVICES AND TRADE S.R.L. este înregistrată sub nr. 10717 ca operator de date cu caracter personal, în scopul realizării activităţilor de furnizare de bunuri și servicii, servicii pe internet, precum şi a activităţilor de reclamă, marketing şi publicitate. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile ulterioare, S.C. TATAU SERVICES AND TRADE S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le obţine de la partenerii săi.

Scopul colectării datelor poate fi, după caz,următorul:

1. informare privind produsele și serviciile promovate de companie prin intermediul acestui website;

2. difuzarea de mesaje de marketing și publicitate;

3. anunțuri privind organizarea de cursuri de formare profesională;

4. anunțuri privind organizarea de evenimente ce reunesc practicieni în domeniul achizițiilor publice, evenimente cu impact local, regional sau național;

5. anunțarea utilizatorilor privind schimbări în strategia, politica și componența companiei, cu impact asupra dezvoltării viitoare a produselor și serviciilor promovate.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu sunteţi obligaţi să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopurilor menţionate anterior la punctele 1 - 5. Refuzul dvs. determină, după caz, neparticiparea la evenimentele din cadrul comunității profesionale a practicienilor din domeniul achizițiilor publice și/sau neprimirea de materiale promoționale.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării în exclusivitate de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi trimite o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email contact.tatau@gmail.com. Vi se va remite un răspuns în scris, la adresa comunicată anterior de către solicitant, pentru a vă confirma ștergerea datelor.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în state din afara Romaniei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.